Sörmland rymmer 130 socknar, miljontals kubikmeter lerjord, samt otaliga braxnar, strimlöss och fiskgjusar. Dessutom finns här drygt 291 000 poeter. Med mera.

Diktsamlingen ”Gjört! Sörmland diktar” är ett koncentrat av allt detta.. Öppna pärmarna och ta del av smärtsamma, vackra och roliga dikter skrivna av filosofiska barn från Flen, nyanlända Vingåkersbor och rejält förbannade folkhögskolelärare i Trosatrakten.

Köp den på Vallinska bokhandeln i Flen (där Violen, Olrogs musa jobbade) eller hos någon nätbokhandel. Handlar du lokalt är den billigare. Så borde det alltid vara, eller hur? Du kan förstås också låna den helt gratis på bibblan, eller e-biblioteket!

>> Artikel i Katrineholmskuriren

>> Poeternas dagliga värv fortsätter på poesibloggen, under ledning av Axel Hellby