Våren 2021 har vi hjälpt Arkiv Sörmland med en av de viktigaste uppgifterna vi kan tänka oss: ett pedagogiskt material som låter elever och lärare träna några av dagens och framtidens nyckelkompetenser: att söka, värdera och granska information.

Det webbaserade läromedlet är producerat på Arkiv Sörmlands befintliga webb. Pedagogiskt och innehållsmässigt har vi jobbat utifrån tre principer:

  • Glokala perspektiv: Eleverna får jobba med lokalhistoria som även återspeglar nationella och världshistoriska processer.
  • Källorna i fokus: Det handlar i grunden om historiens atomer, primärkällorna som är grunden för all historieskrivning (och även mycket skönlitteratur och filmer!)
  • Nyckelbegrepp och utvecklingslinjer: Vi “nöter” in vissa historiska nyckelbegrepp och sätter in dem i ett större perspektiv som återspeglar mer långtgående historiska utvecklingslinjer.

Se resultatet på Arkiv Sörmlands webbplats