Hur funkar den svenska offentlighetsprincipen i praktiken? Den frågan undersökte projektet Undervaka, med hjälp av ett nyutvecklat öppenhetsindex.

Vi hjälpte projektet med metodutveckling, research samt produktion av slutrapporten ”På väg mot en digital offentlighetsprincip”.

Rapporten visar att offentlighetsprincipen fortfarande har en mycket stark ställning i den offentliga förvaltningen – åtminstone på pappret. I den digitala verkligheten – där vi ju oftast befinner oss numera – finns dock stora problem med öppenheten. Ja, slutsatsen blev faktiskt att offentlighetsprincipen riskerar att krascha om vi inte påbörjar en kontrollerad digitalisering av öppenheten i offentlig sektor.

>> Läs slutrapporten